Placement Cell

IICT has a placement cell for assisting its students in their training and placement in business organizations of repute.

Fill Enquiry form for free e-prospectus


Email Icon Career / Employment Opportunities

Programme objective of IICT courses is to develop Expertise in various fields of Management. After successful completion of programmes in the field of Export Management, Marketing & Sales, Advertising Management, Pharmaceutical Marketing, Tourism, Insurance, Hospital management and other allied Courses a candidate has a promising career in the corporate world.


IICT Student are working in Reputed Organisations Viz :

Sr. No. Name Company
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

Avinash Chand

Gudakesh Kumar

Deepak Singh

Virendra Thakral

Mohan Lal

Sunit Kumar Sinha

Manish Kulsheshtha

Sunita

Chandra Shakher Lakhera

D. Sridhar

PFUZESO ANGAMI

Sree Kumar C. Menon

Atul Agarwal

Kuldeep Singh

Sanjay Kumar Awasthi

Jitendra Mohan Bahuguna

Devendra Singh Rathore

Praveen Kumar Sharma

Lalit Mohan Joshi

Hunny John Joseph

Rajesh Kumar Verma

Indrajit Simlai

Subhash Chandra

Virendra Singh

Tejas Suresh Medhekar

Rakesh Kumar Mittal

Mew Ram

Sanjeev Chaturvedi

Ather Hussain Khan

Kunwar Singh

Deepak Sharma

Neeraj Kumar Bansal

Satya Prakash

Shiv Nath Singh

Suman Kumari Sinha

Manish Dixit

Pranabkanti Khatuva

Ramesh Kumar Pandith

Kamna Arora

Sachin Anand

Surajit Das

Habib Ahmad Khan

Subhendu Goswami

Jayanta Kumar Mandal

Subir Ganguly

Purushottam Kumar

Subhashish Bhattacharya

Arti Solanki

Prabhakar Bushan Gupta

Hira Singh Negi

Ms. Parul Agarwal

Pramod Kumar Thapa

Sidharth Gaur

Prem Kuma Jha

Bhuban Bhadur

Anita Gurang

Sachin Pratap Saxena

Dhananjay Prasad Singh

Saravjeet Singh

Madan Pal Singh

Nitin Sobti

Soram Iboyaima Singh

Raj Kumar Sharma

Sachinda Nand Jha

Suraj Kumar

Himanshu Gupta

Parmajit Singh

Satish Kumar

V.K.M Tripathi

Rehana Ahmed

Sushmita Mahapatra

Vishal Dhar

Rajendra Singh Besh

Anil Kumar Bharati

A. Selvaraj

Nishant Kumar Pandey

Harish Chandra Joshi

M.N. Dandriyal

Oinam Ranjit Singh

Sanjay Kumar

Amitabh Prasad

Raman Kumar

Pankaj Kumar Singh

Suresh Kumar Chaudhery

Pushkar Singh

Saurabh Joshi

Anil Kumar Trivedi

Vinay Kumar Awasthi

Pratap Singh

Sunil Bharti

GiriRaju

K. Sreekumar

Manoj Kumar Saxena

Devinder Kumar Dhiman

Karnail Singh Chandi

Tarun Kumar Wadhwa

Nitin Kumar

Anil Singh Negi

M.V. Kamble

Ruchi Manchanda

Sunil Aggarwal

Manish Kumar Sable

Ramesh N.

Pravesh Mishra

Monika Sharma

Gaurav

Anoop Gambhir

Lalit Mathur

Guru Prasad M.S.

Swapnil Hiraman Ramteke

C.K. Mohamed Farook

Jitendra Singh

Devendar Singh

Manish Aggrawal

Santosh Kumar Singh

Theophil Donald Anchan

Sanjay Shahi

Manoj Nandekar

Parsuram Chaudhary

Siddh Kumar Jain

Vinod Kumar Rana

Jai Prakash Shukla

Arun Sree Verma. S.P.

Sudeshna SenGupta

Prem Pal Singh

Mukesh Kumar Khemani

Sudipta Nandy

Iguenad Mohamed

Aditya Nandi

Saroj Harbola

Kulbhushan Rathor

Arindam Dutta

Mini Joshi

M.A.Hashim

Raiju K. Varghese

Harish Israni

Avneesh Bansal

Vishal Sharma

Dharmvir Singh Dubey

Debanjan Das Gupta

Ajay Bondwal

Sandeep Jain

Tarun Tyagi

Deepak Sharma

Abhay Kothari

Arshad Islam Ansari

Deepak Sharma

Praveen Kumar Roy

Rajan Chadha

Binu K. Abraham

Kumar Barun

Dhruv Gupta

U.Umashankar

Sankoch chauhan

V. Madhu

Mohd. Avid Khan

Shradha Nand

Aruna Kumari Adimulam

Kamal Preet Singh

Babu Ram

Rachna Madaan

K.L. Kathwas

R. Padma Kumar

D.Shankar Krishna

Vishal Goyal

Gaurav Maheswari

Manoj Sharma

Praveen Jaiswal

Roy Pradyut Kumar Bijay

Sankhadeb chatterjee

Subin John

Rakesh Singh Chauhan

Praveen Kumar Roy

Vishal Saxena

Lungpa Tandin

Santosh Kumar Soni

Senthil Jayabalan

Sandeep Gosain

Shyamal Gangualy

C.T. Devi

N Srivathshan

Naba Kumar Ghosh

Nithiyandam. D

G. Rajiv

Amit Tiwari

Deepak Mishra

Yasmin Sethna

Mohammed Abdul Aziz

Arya Kumar Vedbata

Tilak Raj Chauhan

Kanchan Kumar Singh

Pankaj Kumar Verma

Parvez Ahmed

Brajesh Rai

Munish Davessar

Anish Thomas

Nitin Kumar Jain

Sudhindra Kinnal

Prachi Agrawal

Amod Kumar Giri

Sasane Pramod Yoseph

Manoj Kumar

Moh. Ashad Ulleh

Ramesh Chandra Singh

Vijay Kumar Verma

Sanjay Awasthi

Amit Handa

Imran Ahmad

SreeKanth Kumar

T.K. Ananthapadmanaban

N. Arun Babu

Satish Kumar Patel

Vivek Vardhan

Rajeev Nayan Singh

Raj Kishore Prasad

Suman Kumar Khatri

Rakesh Kumar Singh

Navneet Srivastava

Manikandan C

Isaac Christopher Lal

Ashok Kumar Brahma

Shailendra Nath B.S.

Divir Mehrotra

Gyan Prakash Hiranwar

Suhas. D. Thorat

Kumar Gaurav Tiwari

Prasanna Kumar

Atul Kumar Garg

Vinod Kumar M.

Annie Varkey

Konda Venkata Ramana

Debdulal Banerjee

Ameet Bhatia

Sreejith. S

Dillip Ranjan Rout

K. Balakrishnan

Umesh Verma

J. Vidhya

Deepak Damodarr

Mandee Sharma

Robin K. Mathew

Piridi Mani

Roopa L

Ananda Banerjee

Chitralekha Mazumdar

M. Bhuvaneshwari

Gaurav Maheshwari

Jai Gopal Tiwari

Km. Jaya

Hrushikesh Sahoo

Satyaban Pradhan

Gaurav Mathur

Hari Mathur

Tarun Tyagi

R. Santhi

Subodh Kumar Chaudhary

Parul Shukla

Kaifi Shikaib Rizvi

Tausif Ahmad

Rajesh Kumar Gupta

Sankar Roy

Praveen Kumar Parker

Alok Gupta

Rakesh Kumar

Sanjay Kumar

Parvinder Kaur Suri

Neil Desmond D’Silva

Dinesh Chandra Pandey

Sulabh Rastogi

Deepak Saxena

Rakesh Chandra Purohit

Munendra Pratap Singh

Mahindar Samant

Avnish Kumar Singh

Navin Kumar Singh

Mukesh Kumar Rangan

S.M. Imran Wali

Chetan Sharma

G. Kaphungangpou

Raman Preet Dhir

Sachin Kumar Sinha

Dilip Chhabra

Kunwar Pal Singh

Ajay Prakash Gupta

Rajeev Rao

Anbalagan P

N. Srivathshan

Narasimha B.S.

Prasad R Amberkar

Joshua Puthuseril

Sumeet Mukherjee

Ravish Kumar Sharma

Gurdeep Singh

Mumtaz Alam

Sanjeeb Kumar Rath

Soby Abraham

Sapna Mathur

Amit Arora

Yogesh Arora

Mukul Singh

Abhishek Singh

N. Yaseen

Satyaban Pradhan

Chandra Prakash Jadhwani

Pooja N

Ranjeetha Raj

Hari Shankar Yadav

Arvind Mehta

Vimal Agarwal

Kuldeep Kumar Dubey

Shyamal Ganguly

Seema Tiwari

S. Vijaya Kumar

Amruta Anil Marathe

A. Munawar Basha

Jitendra Singh

Arat Sahoo

Prasenjit Banerjee

S.D. Kumar

Sandeep Aggarwal

Kiran Kumar Mugada

Sanjay Kumar

Vijay Singh

Avnesh Kumar Verma

Achint Kumar Goyal

Ravi Kotnala

Murali Prasad Panigrahi

Mohini Navaratna

Paramananda Mohanty

Rati Kanta Samal

Anand Jee Mishra

Basil John

Anil Singh Negi

Deepak Garg

Mukesh Kumar Dewangan

Arjun Singh

Satikshna Mishra

Kushal Singh

Joginder

Swathi Tadimeti

Rachna Rastogi

Harender Kumar Sharma

Amaresh Kumar

Sunny Philip

Prabhakar Cherukupally

Pushpendra Singh

Syed Saifullah Quadri

Hira Singh Rana

Rajendra Singh

Sudeep Goel

Alok Gupta

Geetika Patkar

Pradeep Kumar Sharma

Sudhir Vijay Sawant

Amit Agarwal

Suhel Ahmed Siddiqui

Ranjit Kumar Das

Ravi Sinha

Anuj Bhargava

Bharat Aditya Sharma

Harish Sharma

Dev Raj

Vineesh Ailawadi

Sanjeev Kumar

Sanjeev Kumar Sharma

Mohammad Aarif

Tripti Srivastava

Manohar Singh

Birendra Kumar

Arvind Khandelwal

Devendra Singh

D’mellow Allwyn John

Prashant Kumar

R.P.V. Krishnan

C.N. Naresh

Mohunsing Dindyal

Shashi Prakash Srivastav

Prakas C

Binu Thomas

Amit Kumar Wadhwa

Vivek Singh

Deepty Prasad

B. Senthil Kumar

B. Muthu Kumar

R. Ravi Shankar

Dhiraj Deka

Manoj Nair

Moh. Asif Khan

Dharam Singh

Vibhash Kumar Solanke

V.M. Krishna Kumar

Sanjay Bajpai

Vijay Tripathi

P. Veerabhadrappa

Vinod Kumar Tyagi

Shoeb Afaq

Amitesh Das

Devashis Dubey

Vipin Kumar Aggarwal

Moniya Arora

Deepti Sood

Amit Sood

Sanjiv Singh

N. Vishnuvardhan

Mukta

Mayoor Deep Dutta

Kaushika B. Dutta

E. Veereshwar Rao

Salomy Roopam Dharamshi

Ram Chandran Shankar Iyer

Shalini Arora

Mahendra Pal Singh

Srirangam Rambabu

Girish Kumar K

Panchal Kaminiben Vadilal

Subramanya K

Harish B.R.

K.H. Ramesh Chandra

Amit Kumar

Deependra Kumar

Chitamber Sana

Sushil Chandra

Rama Nand Singh

Abhishek Srivastava

Tapas Majumdar

Shaw Sumit Suresh

Manjunatha N.

Vivek Rahar

Manish Rajendra Gupta

Pawan Kumar Pankaj

Ajit Kumar Bai

Amitava Mukherjee

Shailesh N.P.

Mohit M Debrai

Sachin K. Chavan

Bishnu Charan Nayak

Sinchan Bhattacharyya

Abhinav Tiwari

Manish Singhal

Sojan N.G.

Akhilesh Kumar Srivastava

Prabhu Pal Singh

Jitendra Donderiya

Mahesh Vishwakarma

Parab Vaishali Mohan

Fajid Meethele Purayil

Rishi Kumar Gupta

Narayanan P

Bhagwan Das Patial

Bhupindar Singh Dhir

Jitender Chauhan

Nimisha Trivedi

Siddh Kumar Jain

Dr. Sewa Singh Segwal

Umarania Mahesh Madhavji

Prabal Tripathi

Shambhu Sarkar

Praveen Kumar Sharma

Goutam Dewan

Kamal Kant Gupta

Deepak Aggarwal

Sanjay Shankarrao Wagh

Gollakota Phani Kiran Kumar

Sumit Bhadana

Garapati Samba Siva Rao

Soumya M

N. Narahari

Pushkar Srivastava

Sarabjeet Singh

Tanveer Ul Islam

Kotha Guru Brahmam

Amresh Kumar

Sachin Bhatia

Gaurav Chauhan

Changath Haridas

Geeta Singh

Swati Saini

Leo K. Abraham

Sudip Dey

Sumer Chandra

Deepak Garg

Mahendra Singh

Yogesh Gupta

D. Gunasekaran

Umesh Chourasia

Dr. Bhanu Pratap Singh

Satyabrata Dash

Rajesh Narayana Duduka

Adimulam Ramulu

Kamal Mahendra K Kakkad

Parjat Misra

Aftab Alam

Shobhit Khann

Suman Mishra

Debendra Singh

Pramod T.

Manisha Tayal

Rahul Patwari

Abhishek kumar Gupta

Kishor Patel

Vivek Kaushik

Dr. Fakhruddin Alam Ali

Nishant Nandan

Sudhir Chaturvedi

Jugal Kishor

Gaurav Bali

Swati Nakai

Sanjay Kumar Roy

Bhawna Gupta

Gaurav Sharma

Mohunsingh Dindyal

Sejal Sehgal

Niyaz Ahmad Wani

Himanshu Nagar

Manoj Singh

Priya Ranjan Giri

Rahul Kumar Srivastava

Dharmendra Singh

Manoj Tiwari

Srivatsan V

Rajeev

Ashish H. Mehta

Siddhartha Roy

Deepak DM

Giswarup Patra

Pradip Narayan Mishra

Bejoy Sebastian

Puja Sinha

Arvind V. Jayanthi

L. Betty Stella Benita

Surinder Kumar

Ashoke Kumar Dutta

Prasun Chakrabarti

Kanwar Shah Dev Katoch

Sudhir Katoch

Raj Kumar

Tarun Bajaj

Shiv Kumar Agnihotri

Rajesh

P. Kiran Kumar

Ajeet Vikran Bahadur Singh

Amit Kumar Sharma

Giridhara Gowda K

Kailash Chandra

Arun Kumar Pandey

Arun R Yadav

Gadhale Anil

Uttam Kant Choudhary

S. Mohamed Aminath Falila

Palvi Goyal

Pavan Kumar Kotha

Mohan Kumar J

Ajit Kumar

Sunil Kumar Sharma

Sudhir Kumar

Ratnesh Kumar Singh

Ajeet Kumar Sharma

Vinay Nagpal

Ramesh Singh

Bimal Chopra

Pramod Kumar Singh

Raman Mandal

Mitali Mandal

Biswajit Mishra

Rajeev Kumar

Guru Prakash Mishra

M. Nidhish Nair

Himadri Rajbongshi

Vindya P.G.

Debajyoti Majumdar

Prasanta Kumar Das

Vidya Priya M

Aijaz Ali

Upkar Singh Kapoor

Shazia Umar

K.S. Uday Kiran

Saroj Kumar Nayak

Vikas Kumar

G. Jaimeera

Shugufta Hamid

Animesh Kumar Singh

Mohamd Tabrez

Jatin Jain

Harsh B Parwatikar

Surekha Pramod Arukar

Dr. Abhishek Jain

Sujamol P. Varghese

Sanjib Mukherjee

Arvinder Singh Aneja

John Prakash

Naveen Kumar Verma

Kaushik Das

Gaurav Joshi

Asheesh Pandia

Mehul Mayurkant Parikh

Sourabh Gupta

Poornima Negi

Monali Abhijeet Morathey

Srinivas Valluri

Bushra Khanam

Sima Singh

Dipankar Paul

Syed Kazim Raza

Anil Kumar Sharma

Bhawani Singh

Devarajan S

Wasiq Bharti

Dines Chandra Choudhury

Sushma Jaiswal

Mukta Aggarwal

Rajeev Bhatia

Mohinder Singh Mehta

Sanjeev Sabharwal

Salim Africawala

Ravi Gupta

Vineet Bhargava

Nerina Baruah

Puneet Saxena

Sudam Dilip Navle

Harendra Kumar Sharma

Anseema Takri Khongwir

Santosh Kumar N. Pal

Naval Kumar Mishra

Santosh Bhandari

Krishna Bahadur Sunar

Jignesh Ramesh C. J.

Suresh M

Priya Bhambani

K. Arun Kumar

Shashi Kant Gupta

V.M. Srivatsan

Srinivasan R

Harpreet Singh Hehar

Madan B.J.

Kiran Kumar M

Manoj Kumar Sharma

Yogendra Pal Singh

Venkatesha

Navin Kumar

Byja Deepak Kavalekar

Ravi V

Ekta Mishra

R Thangam

Tasleem Essani

Santosh Kumar B

Tanjeet Singh

Alpana Saxena

Pooja Singh

Ambhore Dattu Ganpatrao

Sant Kumar Singh

Pawan Kumar Pankaj

Shiv Shekhar Das

Akash Shahi

Ashsih Babuta

Raghu Thammaiah

Rakesh Nalkar

Ekta Yadav

Shashi Sacheva

Gyan Prakash

Chandra Kant

Sunil Kumar Awasthy

Ravi Shankar Tiwari

Satish Mishra

Samrat Talukder

Noby Abraham

Srinivas Patro

Rajkumar Dhar

Mohammad Aftab Khan

Kumar Kant Thakur

Sylvia Banerjee

Kanika Aggarwal

Mohit Gupta

D. Velmurgan

Sanjay Kumar

Rajes Kumar Chaki

Ashish Kumar Khetan

Jomy Jose

Atul Kumar

Malu Sunil Prakash

Anil Kumar Tiwari

Ramesh Shivaji Waghmare

Ashish Kumar Shukla

Umesh Shrirang Pawar

Ashim Kumar Sharma

S. Selva Kumar

Srikanth B.G

Raghuveer Samaga

Adithya K

Randi Ram Prasad

Selish Kolanchery Felix

A. Shenbaga Devi

Vijay Tiwari

Yogesh Puran Bagul

Sumit Kumar Singh

Arindam Mukherji

P.N. Shiju

Pranay Chauhan

Ravi Shankar Vishwakarma

Mohd Zareen Khan

B. Suresh

Quamare Azam

Amit Mathur

Murali Mohan Josyula

Abhishek Goyal

Ujjal Kumar Gupta

Goldy Srivastava

Ayan Banerjee

Manoj Kumar Sandal

Maninder Singh Punn

Pratik Laroria

Kalash Das

Ramveer Singh

Somesh Chakraborty

Manoj Kumar

Puneet Kanthalia

Dr. (Major) CVRJP Narayan

Virender Kumar

Rajeev Yadav

Ashwani Kumar

R. Prathap

Partha Sengupta

Sanjay V. Organitiwar

Robin H Robert

Anup Francis

Subramanian V

Rama Laxmi S Pillai

Bharath Tumkur Prasad

Girish Chandra Chandola

Asish Jain

Vijay Kant Pateria

Sampad Das

Sarfaraj Alam

Utkal Srivastava

Sampan Vikas

Vivek

Kumar Saket

Manish Kumar Mishra

Bibekananda Das

Viresh Kumar Singh

Pradip J Ingale

Gyanendra Singh

Jitendra Kumar Paswan

Deepak Kumar

A Rama Rao

Manish Pahuja

Ajay Kumar

R. Gandhi

Pankaj Kumar

Somashekhar M

Nadeem Azhar

Nabanita Sinha

Dhanjajay Shripad Mulay

Akhil Kumar

Solly Ch. Sangma

Abbas Hussain Saifee

Vijaya Babu Patnaik

J. Manas Ranjan

Vikash Kumar Jha

Divya Prakash

Nagendra Kumar Srivastava

Durga Dutt Singh

Rajeev Ranjan Tiwari

Rupa A

Ayaz Hyder

Karabi Mahanta

Mukesh H. Bhosle

Tarannum Umar

Nazia Umar

Arun Kumar Sinha

Sushil Kumar Verma

S. Thilakavathy

P. Kanagadhara

Gyanendera

Shabnam Bano

Abhishek Singh

S. Ram Kumar

Manoj Kumar

Rijo John

Girish Joshi

Kanwal Jeet Singh

Shiv Kumar Srivastava

Jasjeet Singh

Amit Kumar Singh

Prakash K

Malvinder Singh Sahi

Nishant A Sahasrabudhe

Sumit Kumar Mishra                              Nasir Husain

Stock Holding Corporation of India Ltd.

Self Employed

Sherwood College of Management

Gurukul Kangri Pharmacy Haridwar

Business

Vishwa Micro processors (P) Ltd.

Reckih & Colman of India Ltd.

Ministry of I&B Govt. Of India

DDO Dehradun.

Indian Oil Corporation Ltd.

Directorate of Industries & commerce Nagaland

M/s Panchmahal Steel Ltd.

Brindawan Beverages Ltd.(B.B.L)

Anshn Multitech (India) Ltd.

Kopran Ltd

GM DIC VKP

GDC Ltd.

Trinetra International Ghazibad

Dabur India Ltd.

Indian Telepohe Industries Ltd. Allahabad.

U.P. Minor Irrigation Deptt.

Self Employed

CNS Medical Systems Semens.

M.s Shree Extrusions Ltd. Delhi.

Indiy Glycols Limited.

Advocate

UP State Eleectricity Board.

Bombay Dyeing

UP State Eleectricity Board.

M.s Anand Industries, Dehradun.

Escotel Mobile Commercial Corporation

M/s Bhiku Ram Jain Exports

Self Employed.

M/s Samtel Color Ltd. U.P.

International Chemical Corporation.

Touring Agent

Simplex Concrete Piles (I) Ltd. Calcutta

MAERSK LOGISTICS

Aristo Pharmaceuticals

Amtrex Hitachi Ltd.

ESAB INDIA LTD.

Self Employed

Goodricke Group Ltd.

Advocate

Goodricke Group Ltd.

Manger ( Exports ), KSL Resources (P) Ltd.

Employed Private Company

Cyber Power (I) Pvt. Ltd.

Shriram Group Companies (Madras)

Panchayatraj Bibhag U.P. Govt.

IISE, Lucknow.

Dr. Willmar Schwabe India Pvt. Ltd.

Milestone Music Distribution Pvt. Ltd.

Carborundum Universal Ltd.Chennai

Indian Railway

Adventure Tours, New Delhi.

Coaching Institute

Flex Ind. Ltd.

Ranbaxy Laboratories

Advocate

Self Employed (Nitin Pharmaceuticals Pvt. Ltd

Govt. Approved Contractor

GRAUER & WEIL (I) Ltd.

Anand Refrigeration Co. (P) Ltd.

Shivgarh Resorts.

Raj Educational Institute.

Self Employed

Best Western Radha Ashok Residency, Mathura

Pepsi-Cola India Marketing Co.Gorakhpur Division

LIC of India

Flg. Offr. in Indian Air Force

Goldstar Glasswares Pvt. Ltd., Noida.

ESAB India Ltd.

Senior Sales Engineer, Ripples Engg. Pvt. Ltd. Noida

Container Corporation of India Ltd.

Container Corporation of India Ltd.

ALSTOM SYSTEMS LTD NOIDA

ALSTOM SYSTEMS LTD NOIDA

Indian Army

Self Employed

Dey’s Medical Stores (Mfg.) Ltd. Calcutta

Self Employed

Mkt. Manager HERO HONDA

Punjab National Bank

Business (Medical Store)

Themis Chemicals Ltd.

Education

Shahi Exports

M/s FOUR ACES CARGO MOVERS

Sanch Credit Card Pvt. Ltd.

Wipro GE Medical Systems

Kerala Ayurveda Pharmacy Ltd.

M/s Saraya Distillery Ltd.

Indian Air Force

Punjab National Bank

Pisces Creations

Home Furnishing Export House

KALPTARU AGRO (I) LTD.

Zonal Manager Mahrashtra Electronic Corporation

BRITISH AIRWAYS

Sahara India Financial Corporation Ltd.

Accountant

Sales Manager, AROR STEELS

ONIDA

LECTURER, LNGS GIRLS INTER COLLAGE

SARVODAYA KANYA VIDYALAYA

FCB-ULKA ADVTG LTD.

Hotel Marudhar Bikner

Senior Executive, Export, J. Mitra & Co. Ltd.

INDIMET Pvt. Ltd.

ALLIED AGENCIES

Hydex Chem (P) Ltd., (HYD)

Sandy Mkt. & Sales Pvt. Ltd.

Concorde Corgo Pvt. Ltd.

ORCADIA HEALTH CARE

Wanless Hospital, M.M.e . Miraj

ADITRON INDIA PVT. LTD.

Medical Representative (MR)

Murli Pharma Varanashi

Shri Digambar Jain Uttar Prantiya Gurukul

Ind-Swift Laboratories LTD.

Container Corporation of India

SSI Ltd. Trivandrum

ICICI Home Finance Co. Ltd.

Central Ware Housing Corp.

Cloth Merchant

Singhania & Co.

Diplomat Embassy of Algeria

Mr. P.K. Ghosh (F.C.A)

M/s Schaifco International Logestic (P) Ltd.

Manager SURENDRA MOTORS KORVA

Sales Executiv , M/S Maxion Eng.(P) Ltd.

Caspes Mosquito Ceppelent

Century Education Trust

R.K. Associates, Mumbai

Mr. R.D. Sharma Imtocuh Advetising

Trident Group

Mascicon Financial Service Pvt. Ltd.

DG Armed Forces Medical Services

Nepal Thai Foods Pvt. Ltd.

R.B. Industries

Team Leader, Hero Group New Delhi

Self Employed

Reliance Infocom.

Amrit lal & company, Amgaon

S.S. Construcation Mubai

Sales & Finance Executive,Tanya Automobile Ltd.

Dr. Willmar Schwabe (I.) Pvt Ltd.

Sr. Manager, NUCHEM LTD

MET Trade (India) Ltd.

WEBEL (A Govt. of West Bengal U/T)

DELL International

GMMCO Ltd.

Asst. Manger Overseas (Export)

Tandum Consultancy Services Pvt. Ltd.

Hind Agro Industries Ltd.

Mohan Meakin Ltd.

Birla Soft Pvt. Ltd.

Self Employed

SEPOY

M/s SUPER HOUSE LEATHERS LTD

Mark Auto Ind. Ltd.

Best Bilt Bio-Tech Ltd. (Accounts Executive)

Dr. Reddys Labs

BHUSHAN STEEL& STRIPS LTD

ITCOM Group of Consultants

Crystal Sanitary Fittings (Pvt.)

Mayar India Ltd.

Harkin Chatlani

Suvra computronix India Pvt.Ltd.

Wipro Spectramino

Indian Air Force

Dr. Willmar Schwabe Pvt.Ltd.

Reliance Petroleum.

Drangchu Beverages (Pepsi), Bhutan

Drangchu Beverages

Orade India Ltd.

Mr. H.S. Mejie

Mohan Motor (Maruti)

Airtel

Nandan Agro Farms

The Prag Bosimi Synthetics Ltd.

Sierling Infotech Ltd

Balaji Builders

Rachit Consultants

Vanshi Export Ltd

Sethna Group

Eduquity Career Technoligies Pvt. Ltd.

Kanbay Software Hyderabad

Stock Holding Corp. of India

Lafage India Pvt. Ltd.

Hindustan coca-cola Bev. Pvt. Ltd.

N Ranga Rao & Sons Ltd.

Powerware International

Reliance Infoocom. Ltd.

Om Books International

Bhushan steel & Strips Pvt. Ltd.

SRA India Pvt. Ltd.

Colweu & Salmen Pvt. Ltd.

Goindi International (P) Ltd.

Camprex India Pvt. Ltd.

Surya Roshni Ltd.

HEWITT Associates

KI Enterprises Pvt. Ltd.

Energy Infrastructure Inida Ltd.

ING Vysya Bank Ltd

Citi Bank

Saraya Distillery Sardar nagar

Mayfair Group of Hoiels and Resorts

GE Global Technlogy Services Pvt. Ltd.,

CPC (P) Ltd., Combatore

Principal, K.I.T. Garhumaria- Raigarh

M/s Saraya Industries, Gorakhpur

Kirodimal Institute of Technology, Raigarh

Middle School Aroura, Teacher.

Bikana Commodity Exchange Limited, Bikaner

Baba Global Ltd.

ICICI Bank Ltd.

Data Comm

EMR Technology Ventures Pvt. Ltd.

Archirodon Construction (Overseas) Co.S.A.

Progeon Ltd.

BHAV Creations (Export House)

Bharat Earth Movers Limited.

Al Thawiya Technical Service

Mirza Tanners Ltd., Unnao

HCL, Technologies

Glorious Shipping LLC, Dubai (UAE)

Easy Link Insurance Pvt. Ltd.

Resistopflex Dynamics Pvt. Ltd.

Merck Sharp & Dohme IDEA A.G. – Gulf

Express Newspapers Ltd.

Cargill India Pvt. Ltd.

Menon Sea Food Pvt. Ltd.

ICICI Bank Ltd.

Reliance Infocome

HPL India Ltd.

ICICI Bank Ltd.

Sunsoft Technologoies

M/s Lehri Solutions Pvt. Lvt.

The Muthoot Finance P. Ltd.

Little Angel’s Vapi Public.

Kamala Nehru Educationa (R.)

Usha Martin Ltd.

Raj Prexim India (P) Ltd.

Gxs India Pvt. Ltd.

Archers & Achievers

Bansal Polyclinic (P) Ltd.

Theo Sophy Accadamy

Capital Idea India Ltd.

Pahwa International

Intas Pharmaceuticals Ltd.

Lynx Designer & Creator

Business (Self Employed)

Covansys

Indian Air Force

HDFC Bank Limited.

Data Infosys Limited

Data Infosys Limited

DSCL, DCM Shriram Consolidated Ltd.

M/s Fragnance Specialities

Indian Drug & Pharmaceuticals Ltd.

J.A. Group of Hospital G.R.N.C.

Damodar Valley Corporation

Jobsgraph

Glencore India Pvt. Ltd.

Msource (India) Pvt. Ltd.

Indian Air Force

American Express Bank

Tata Teleservices Limited

J.B. Mangharam Foods (P) Ltd.

J.B. Mangharam Foods (P) Ltd.

J.B. Mangharam Foods (P) Ltd.

Aviva Life Insurance (I) Pvt. Ltd.

Metline India Ins. Co. Pvt. Ltd.

Escorts Limited

Indian Air Lines

M/s Cat Whiskers

UTI Bank, Shimla

IBM

Srijan Foundation

Sarvodaya Hospital (FBD).

Govt. of Uttar Pradesh

Prism Cement Ltd.

NIIT Clement Town

Alankar Business Corporation Ltd.

Kanbay Software Pvt. Ltd.

Kirloskar Toyota Textile

AHA Hospitality Pvt. Ltd.

Kuwait Airways

Bharat Petroleum Corporation Ltd.

USAID-IRG

Fertile India Agrotech Ltd.

KIT, Dubai

Glaxo S K Pharmaceutical

Reliance Infocome Limited.

Rajender & Company

PRG Pharma Pvt. Ltd.

Sahib Enterprises

M/s Fragrance Specialites

Bajaj Hindustan Lted.

Online Trading

Pahwa Internationl

Indian Institute of Forest Management (Bhopal)

Carlson Wagonlit Travel

Travel Air Pvt. Ltd.

Gail (India) Ltd.

Inmacs Management Services ltd.

ICICI Bank Ltd.

Saraya Distillarry

Mohan Motor Udyog

RSD Investors Capital Services

M/s Great Eastern Index Pvt. Ltd.

ICICI One Source

Bansesan Audit Firm

Aviva Life Insurance

Reiz El-Eltrocontrols Pvt. Ltd.

ELGI EQUIPMENTS LIMITED

M/s Mechelinic Welders PL

Standard Electircals Ltd.

Bank of America

ICICI Bank Limited.

M/s Gautam Suri & Co.

Prism Cement Ltd.

R.J. Industrial Corporation

Soft & Web Consule

Monnet Ispat Limited

BA Continous Solutions Pvt. Ltd.

M/s Semplex Concrete Piles(I) Ltd.

M/s Sharda Enterprises

Kolkata Warehousing Corporation

Choice Trading Corporation

Bhushan Steet & Strips

Industrial Organics Lted.

K.I.T. Raigarh

Edag Technologies India Pvt. Ltd.

Ienergizer

Magma Leasing Limited

Shivani Locks Pvt. Ltd.

Wipro Technologies

T.S. Motors

Daurala Sugar Works, Meerut

Monnet Ispat Limited.

Anumalik Ent. Dubai

First Indian Corporation Private Limited

Hero Exports

Self Employed

Army Medical Corps

Pepsigo India Holding Pvt. Ltd.

TechSpan India Pvt. Ltd.

Intex Technologies (I) Limited.

Front Desk / CCE in Vaxtron Dezign Lab.

Oaioc Exe In Intertek Testing Services India Pvt. Ltd

M/s Mirc Electronics Ltd.

Dewan & Sons MBD

Integral University, Lucknow

ACS Infotech Pvt. Ltd.

Motilal Oswal Securities. Ltd.

Panda Travel Pvt. Ltd.

Tyco Fire & Security India Pvt. Ltd.

Star Security Services

Hotel Blossom Shimla

Methfe India Ins. Pvt. Ltd.

Indian Air Force

Indian Air Force

Saud Rashid (UAE)

Acadmy of Fashion Design

Hutchison Essar

Narain Automobiles

Kotak Mahindra Bank

HBL Global Pvt. Ltd.

Geodis Overseas Pvt. Ltd., Mumbai

HDFC, Bank Ltd.

Micro Inks Ltd.

Nicholas Piramal India Limited

Cooperative Consumers , Mauritius

J.P. Group (Cement)

National Wheel J&P LLC

Al Salama Hospital

Bhati Televentures Limited

Sahara India

Reservation Data Maintenance, Gurgaon

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals

Cashepge India Pvt. Ltd.

K.G.M.U.

Raja Security & Finance Pvt. Ltd.

Reliance Infocomm Ltd.

RSD Inv. Co.

Moser Bear India Ltd.

Welspun Gujarat Stahal Rohren Ltd.

Finnese Innovation Pvt. Ltd.

Eagle Systems

Ittina Healthcare Pvt. Ltd.

Dynamic Knits Pvt. Ltd.

Zamani Shipping Co.

Maruti Streel Moulding Pvt. Ltd.

Yesh Automobiles (P) Ltd.

Jubilant Organosys Limited.

ICICI Bank

Stracon Back Office Solution

WNS

Lloyds Steel Industries Ltd.

Lloyds Steel Industries Ltd.

Capital Local Area Bank Ltd.

Kanan Devan Hills Plantation Co. Pvt. Ltd.

Kanan Devan Hills Plantation Co. Pvt. Ltd.

M/s Earth Paavbrs (Hyd) Pvt. Ltd.

Visual Eyes

Ih & FS Investment Securities

Astra Business Services, Gurgaon

Chanakya Publication Pvt. Ltd.

M/s Ramak General Trading LLC.

M/s Pahwa International (Star Export)

IBM Global Services India Pvt. Ltd.

Satyam Computer Services Ltd.

Almarai Company, Dammam

Hindalco Industries Limited.

Motorola

Mars Industries Pvt. Ltd.

Intellect Support & Services Pvt. Ltd.

RSAC. UP

Unisexx Fashion House.

Himalaya Fibertech Cement

Saumya Mining Pvt. Ltd.

Flextronics Software Systems

Metlife India Insurance Co. Pvt. Ltd.

State Bank of Patiala

Reliance Life Insurance

Mars Industries Pvt. Ltd.

Polaris

ITC Infotech (I) Limited

Cape East Ltd.

Beesons

Patni Computer Systems Ltd.

M/s Sheela Foam Pvt. Ltd.

Peerless Hospital

Haveill’s India Ltd.

Haveill’s India Ltd.

Champd Carperts

India Balls

Industrial Oranics Ltd.

MA FOI Management Consulstants Ltd.,

Zydus Alidac

Indian Army

Jeraisy Computer & Communication Sergices, Jeddah

State Bank of India

Accenture Servies Pvt. Ltd.,

FIEO

Inlanks Hospital

All India Institute of Aeronautics

Nirmala Convent Inter College

DJM

S.K. University of Agril Sciences & Technology of Kashmir

Solais Chemtech Ltd.

HCL Comnet Ltd.

Kolkatta Jewellers Pvt. Ltd.,

Century Cement Baikunth

Neutral Publishing House Ltd.

Lords Chemicals Ltd.

ICICI Prudential Life Insurance

Leading Edge Industrial Corporation

Satyam Computer

Aviva Life Insurance

GEIIC

M/s Royali Scalb Pvt. Ltd.

Symphony Services Pvt. Ltd.

Jagsonpal Pharma Ltd.

Garima Overseas Ltd.

Rochak Feeds Pvt. Ltd.

Samkrg Pistons & Rings Ltd.

Motilal Dulichand (P) Ltd.

Micro Labs Ltd.

Uttam, Toyota

Arabian Aircraft Serivices Co. Ltd.

Reliance Communication Ltd.

TATA

National Enterprises

Varun Carg Agency (P) Ltd.

Daurala Sugar Works

Industrial Organics

Dorcas Market Makers Ltd.

UTI Bank

BMW

Srijan (NGOS)

S.P. Hospital

The Valley School

Prabhudas Lilladhar P. Ltd.

Maharaj Vijayaram Gajapathi Raj College of Engineering

HDFC Bank

Dellon Interpnational

Edwin Health Club & R.K. Palace

ICICI Bank

ABN Amro Central Enterpirse Services Pvt. Ltd.

Jinbac Steel & Power Ltd.

Vipron Gauges

ETT

India Bulls

Anchor Electricials (P) Ltd.

Anchor Electricials (P) Ltd.

`Daurala Sugar Works (Chemical Plant)

Nirmal Gen Hospital

Exl Service.com (P) Ltd.

Anchor

Sonal Garments (I) Pvt.Ltd.

Khanna Paper Mills Ltd.

Bebo Technologies Pvt. Ltd.

HCL

Reliance Communication Services

Kotak Mahindra Bank Ltd

Cooperative Consumers , Mauritius

Sar Soft Tech Pvt. Ltd.

Dell Int. Ltd.

Genpact

Elite Steels (P) Ltd.

M/s Enrich Agro Food Products Ltd.

Indian Railways Ltd.

Tech. Mahindra Ltd.

CGHS

Digiterati Consultancy Pvt. Ltd.

Shyam Biri Works Ltd.

First Order Analytics Pvt. Ltd.

University of Petroleum & Energy Studies

Magiz Software Pvt. Ltd

Pepsi

M/s Dayco Securities Pvt. Ltd.

Caterpillar

Nazareth Academy

FVJTSU Consulting

Mohib Shoes Pvt. Ltd.

K.B. Foood Industries

City College of Commerce & Business Administration

Dr. B.C. Roy Engineering College

Smt. Sarwati Thakur Tehsildar (Electricians)

ICICI Hom Finance

Paul Merchants Ltd.

Corel Pharma Charn

Army

V & S Texnits (P) Ltd.

SSA Global Technologies (I) P. Ltd.

Saara Sales Pvt. Ltd.

Anand Countrol System

Nehru Memorial College

Indian Army

Pentech Business Management Pvt. Ltd.

Baxter India Pvt. Ltd.

Apollo Hospitals Enterprise Ltd.

ICFAI

The Planet Infosoft

Indiabulls Securities Ltd.

Indian Navy

Indian Navy

Airtel

Airtel

HLFPPT

Airtel

BCL Ltd.

WNS

Lakshmi Milktesting Machinery Co.

Alken Lab. Ltd.

Bokaro Steel Plants

Building Construction Department

Rabindranath Tagore International Institute of Cardiac Sciences

Oswal Group of Indutries

MARS Industries P.Ltd.

Mafoi Consaltant

Induslnd Bank Ltd.

IIT, Guwahati

IL&FS ETS

Sahara India

Pepsi Cola

AXA ABS

Indian Air Force

LE Spirit Hospitality Services

LE Spirit Hospitality Services

M/s Auto Motive Manufacturs Pvt. Ltd.

Jalan Carban & Chemical Pvt. Ltd

Aegis BPO

Shasun Chemicals & Drugs Ltd.

Health Department (J&K)

Albasti & Muktha Ltd.

Sahara India

India Bulls

Unique Enterprise

Hindustan Construction Company Limited

WHO

Bharath Petroleum Corporation Ltd.

BOB Technologies

Impasto Communications

EMR Technology Ventura

Association of State Road Transport

Innodata-ISOgen Technologies (P) Ltd.

Zila Sahkari Bank Ltd.

SIEMENS

Patni Computer Systems Ltd.

Kaises Hospital Limited

Hutch

IPCA Labs Ltd.

Le Gule Meridien

Hutch

Department of Posts, Govt. of India

Sanatra Health Care

TFC

G4S Facility Services Pvt. Ltd.,

G4S Facility Services Pvt. Ltd

Geojit Financial Services Ltd.

Cape East Co. Ltd.

General Manager, South Western Railway, Hubli

EXL Service Com. (I) P. L.

Capital Local Area Bank

Symbiotic Drugs & Diabetic Care (P) Ltd.

Lalsons Jewellers

Millennium Rug Corporation

Tata Teleservices

Omnia BPO Ltd.

Reliance Fresh

St. Stephen’s High School

Oil & Natural Gas Corporation Ltd.

Aditya Goel Industry Synergy Ltd.

Brijhathpur Surgar Mills

St. Stephen’s High School

Samson Controls Pvt. Ltd.

Oracle India Private Limited

BBS College, Shillong

BBS College, Shillong

Heubach Colour Pvt. Ltd.

Indian Army

Prime Financial India Ltd.

Evalueserve.com Pvt. ltd

M/s Dayal product

Firstring India Private Limited

Cambridge Soultions Ltd.

Motilal Oswal Securities Ltd.

HTMT Global Solutions Ltd.

HTMT Global Solutions Ltd.

Ruchi Soya Industries Ltd.

Krishna Enterprises

HTMT Global Solutions Ltd.

Mega Mineral Group

Mavafha Mandal Dental College

Big Bags International Pvt. Ltd.

Xansa India Ltd.

Manipal Hospital

Cape East Ltd

Allsec Technologies

Avaya Global Connection Ltd.

ATR India Traina

HCL

Metropolis Health Services (I) Ltd.

Power Links Transmission Limitd

MARS India. Pvt. Litd,

Gate Global Solutions Pvt. Ltd

Gate Global Solutions Pvt. Ltd

S.K. Babuta

Hewlett Packard

Cognizant Technology Solutions

The Anand Parbat Co-Operative Urban Thrift & Credit Society Ltd.

Oriental Bank of Commerce

Associated Road Carriers Limited

Indian Air Force

State Govt. of Chatisgarh

J.K. Cement

Data Flow Services Pvt. Ltd

I. Solutions (I) Pvt. Ltd.

Pravin Electricals Pvt. Ltd

Indian Navi

Bengal Ambuja Housing Development Ltd

Shaker Khan Ltd.

GTZ-SME

RTIICS

Goel Nursing Home

Rainbo Telecom

Billroth Hospitals

Electrical Manufacturing Company Ltd.

Sangkaj Seteel Ltd.

Sangkaj Seteel Ltd.

Tony Business Consultant

CMO Fatehpur

Sngkaj Steel Limited

PACL India Ltd.

Sngkaj Steel Limited

ICICI Bank

Sangkaj Steel Limited

HSBC Electronic Data Processing India P. Ltd.

Tata Sky Limited

Tata Sky Ltd

Tata Sky Ltd.

Tata Sky Ltd

Softpal

The Reynods Shot Ernatotsem

HCL Technologies

ICICI Bank

HDFC Standard Life Insurance

ICICI Bank

Varun Beverages Ltd.

HCL Technologies

Infosys Technologies Ltd

ICICI Bank

ICICI Bank

Taty Sky Ltd

Nippon Leaklers Talbros Pvt. Ltd.

Pfizer Limited

Virtusa India Pvt. Ltd.

Bajaj Allianz Life Insurance

Jayprakash Associates

Reliance Money

Aurangabad

Zee News Limited

PTC Industriesl Lted

Mania BPO Services Ltd.

J.P. Associated Ltd.

Indian Army

Sincer Commodities Derivatives Markets Ltd.

Windlas Biotech Ltd.

Smart Arts Jewellwery Ltd

Indian Army

BA Continuum Solutions Pvt. Ltd

Uniparts India Ltd.

Equant Solutions India P. Ltd,

Manpower Services India Pvt. Ltd.

Govt. Servent

Ultratech Cement Lted.

EDS (Electronic Data Systems)

Qwest Software Services

HDFC Mutual Fund

Lightwave Technologies

HCL Comnet Ltd

National Authonty Cabinet Secretariat

S. Balaji Enterprise

RRG E Media Ramoji Film City

Nagar RO Softwars

Panacea Biotec Ltd.

Shriram Insight

Able Healthcare Systems Pvt. Ltd.

Adonis Medical Equipments Pvt. Ltd.

Parekh Distributors

Computer Scinces Corporation

Next Retail India Lted.

Congrizant Technology Solutions P. Ltd.

Indian Army

Satna Cement Works

Jhriveni Earthmovers Pvt. Ltd.

Samanjaysya India Mass Communication

Gate Ltd Dozco (I)

Anchor Electricals Pvt. Ltd.

Able Healthcare Systems Pvt. Ltd.

Ordain Health Care Pvt. Lted

Alme Medical Serbvices Pvt. Ltd.

Dodsal Conp. Pvt. Ltd.

BBK Auto Sales & Services

EXL Service Pvt. Ltd.

M/s Zuventus Healthcare Ltd.

Omnia BPO Services

Kendriya Vidhyalaya

Al Tayer Travel Agency

Central Industrial Security Force

Reliance Industries Ltd.

BSNL

HDFC Standard Life Insurance

Parsvnath Developers Limited

IBM

SBI

Hewlett Packard

Onmobile Asia Facific Pvt. Ltd.

MMS Consultatncy Associates Pvt. Ltd

Convergys Info Mgmt India Pvt. Ltd.

Anwera Institute Ltd.

Anwera Institute Ltd.

Orgims Research Pvt. Ltd.

Indian Army

Scoutind Pvt. Ltd.

Scountind Pvt. Ltd.

Indian Air Force

Excinent Business Solutions

Hutch

Fabrik Tech (I) Pvt. Ltd

M/s Siyaram Bros. Pvt. Ltd.

Teacher

Franklin Templeton International Services Pvt. Ltd

Indian Army

Indorama Polimers

RPG Cellucom Pvt. Ltd

Indian Navy

Carewell Technology & Products

Indian Navy

Prodent Marketing

Rishabh Instruments

Shriram Groups Com.


 

 

Fill Enquiry form for free e-prospectus


Email Icon